Loading…
Limmud Oz 2019 has ended
avatar for Stella Dvuchbabny

Stella Dvuchbabny

Sydney, Australia
Saturday, June 15
 

7:00pm

7:30pm

8:35pm

9:35pm

 
Sunday, June 16
 

8:45am

9:30am

10:45am

12:00pm

1:15pm

1:30pm

1:45pm

2:45pm

4:00pm

6:45pm

8:00pm

 
Monday, June 17
 

11:00am

12:15pm

1:45pm

3:00pm

4:15pm

5:30pm

7:00pm

8:15pm